Förberedande undervisning

Elever som ännu inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska eller finska för studier i den grundläggande utbildningen deltar i den undervisning som förbereder den grundläggande utbildningen. Omfattningen av den förberedande undervisningen är i regel ett kalenderår. Integreringen i den grundläggande utbildningen inleds så fort som möjligt.