Område 4

Maria-Marjala daghem

Alholmsgatan 30

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Blåsippor  044 7851 815 / 044 7851 857
  • 1–3 Gulsippor 044 7851 818/ 044 7851 856
  • 3–5 Blåbären  044 7851 308 / 044 7851 855
  • 3–5 Smultron  044 7851 114 / 044 7851 763

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Lillukat     044 7851 816 / 044 7851 848

Barnabo daghem

Jakobsgatan 21

Svenskspråkig småbarnspedagogik 3–5 år

  • 3–5 Nyckelpigor       044 7851 707 / 044 7851 846
  • 3–5 Rödmyror          044 7851 708 / 044 7851 847

Familjedagvården

Familjedagvårdare Ann-Catrin Klemets (svenskspråkig) tel 044 7581 669.

Familjedagvårdens reservvård ordnas på Marjala daghem.