Område 4

Maria-Marjala daghem

Alholmsgatan 30

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Blåsippor  044 7851 815
  • 1–3 Gulsippor 044 7851 818
  • 3–5 Blåbären  044 7851 308
  • 3–5 Smultron  044 7851 114

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Lillukat     044 7851 816
  • 3–5 Kirsikat    044 7851 113 placerad vid Länsinummi skola, Västerleden 1


 

Barnabo daghem

Jakobsgatan 21

Svenskspråkig småbarnspedagogik 3–5 år

  • 3–5 Nyckelpigor       044 7851 707
  • 3–5 Rödmyror          044 7851 708

Familjedagvården

Familjedagvården reservvård blir på Gulsipporna på Marjala daghem

Familjedagvårdare Ann-Catrin Klemets (svenskspråkig) tel 044 7581 669