Småbarnspedagogiken i Jakobstad använder ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering, Päikky. Systemet finns även som mobil app.

Systemet kallas Päikky och registreringen sker via dagvårdsplatsens mobiltelefoner. När barnet kommer till daghemmet eller familjedagvårdaren visas en så kallad ”tag” för telefonen och registreringen sker. Samma sak görs när barnet hämtas. Taggen innehåller inga som helst uppgifter om barnet utan endast en nummerserie som gör att systemet känner igen barnet. Om taggen skulle glömmas hemma så går det också att registrera manuellt på telefonen.

Närmare information om saken finns i bifogade instruktioner och vid behov så hjälper också personalen.

Instruktion till vårdnadshavare – Såhär kommer du igång med Päikky 

Instructions for legal guardians – How to get started with Päikky

Hur du använder Päikky på telefon

Miten käytät Päikkyä puhelimessa

How to use Päkky on the phone

I systemet ingår också en vårdreserveringsfunktion. Det betyder att föräldrarna via dator eller en app senast en vecka på förhand ska reservera vårdtiderna för följande vecka. Närmare information om detta finns också i bifogade instruktioner. Denna reservation ligger till grund för faktureringen.

Instruktioner för Päikky

Orsaken till att systemet används inom småbarnspedagogiken är att utnyttja den teknik som finns tillgänglig för att kunna få mera tid för barnen och underlätta planeringen av personalens arbetstider och daghemmets verksamhet.

Mera information kan ni få av daghemmets föreståndare eller familjedagvårdsledaren.

Inloggning till Päikky