Jakobstad som etableringsort

Jakobstad är en tvåspråkig livskraftig stad med stark entreprenörsanda och god sysselsättning. Närheten till havet och naturen präglar miljön och invånarna. Läget vid kusten gör att staden har en lång historia av båtbyggande, sjöfart och internationell handel. Även idag har Jakobstadsregionen många exporterande, tillverkande företag, och exporten per capita ligger bland de absolut högsta i hela landet. Utbudet av studieplatser är brett, vilket lockar ungdomar från andra delar av landet till Jakobstad. Korta avstånd mellan allmänna platser, arbetsplatser, boende, handel och service gör det smidigt för invånarna att röra sig i staden. Kulturoch nöjeslivet är mångsidigt och erbjuder invånarna möjlighet att ta del av musik, teater, konst, fotboll med ligaambitioner, annan toppidrott och många spännande evenemang.

Jakobstad är centrum för en tvåspråkig region bestående av 5 kommuner med cirka 48 600 invånare och över 21 000 arbetsplatser. Jakobstads invånarantal är 19 196 (06/22) och antalet arbetsplatser är drygt 11 000.

Stadens starka industriella bas och fungerande näringsliv har givit goda möjligheter att utveckla servicen. Regionen är väl integrerad genom olika samarbetsformer och bildar ett enhetligt ekonomiområde.

3 200 personer pendlar dagligen in från omgivande kommuner till arbetsplatserna i staden och 1 800 stadsbor jobbar i omnejden vilket gör att stadens självförsörjningsgrad på arbetsplatser är en av landets absolut högsta (136,1 %). Inom Jakobstadsregionen finns det 3 000 företag, varav 1 200 i Jakobstad. Tillsammans med Karlebyområdet bildar Jakobstadsregionen ett enhetligt arbetsmarknadsområde med över 100 000 invånare och över 6 000 företag.

Jakobstad är en idealisk ort för företagsverksamhet. Stadens geografiska läge och goda kommunikationer med landsvägs-, järnvägs- och flygförbindelser och egen hamn ger goda förutsättningar för verksamheten.

Näringslivet har företag inom alla branscher och många av företagen exporterar sina produkter och tjänster varför staden har en internationell prägel.

Staden Jakobstad och dess samarbetsparter står till tjänst med all behövlig hjälp om du vill grunda ett företag eller flytta ditt företag till Jakobstad. Klicka på rubriken tjänster till företag och läs mer över företagstjänster.  

Kom och trivs i Jakobstad!