Rusmedelsförebyggande arbete

Det rusmedelsförebyggande arbetet strävar efter att förebygga och minska de skadliga effekter som rusmedel orsakar såväl användarna och anhöriga som hela samhället. Med rusmedel avses här tobaksprodukter, alkohol och droger. Även de skadliga effekterna av penningspel ingår i samma helhet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar på riksnivå för koordineringen och styrningen av det rusmedelsförebyggande arbetet. I Jakobstad finns en utsedd arbetsgrupp för förebyggande rusmedelsarbete.

Om du vill få hjälp med beroende av tobaksprodukter, alkohol, droger eller penningspel kan du vända dig till Österbottens välfärdsområde / Psykosociala centret / Beroendevårdsteamet på telefonnummer 0408051506. Telefontid i första hand måndag-fredag kl 8-11.