Info

På denna sida har vi samlat nyttiga näringslivslänkar, information om platser för gatu- och torgförsäljning, Jakobstads Citygrupp och om offentlig upphandling samt presentationer av stadens affärsverk och vårt lokala energibolag. I slutet hittar du ännu en lista över stadens största arbetsgivare.

Jakobstadsregionen har en mycket mångsidig industristruktur. Mer information om branschfördelning, företag och handel hittar du bland Concordias informationstjänster.

Jakobstad är en kuststad full av liv!