Stadsstyrelsen 2023–2025

Stadsstyrelsen är det högsta verkställande organet i Jakobstad. 

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi, för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut och för tillsyn över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen samt företräder staden och för dess talan, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen har 11 medlemmar, som alla har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

Stadsstyrelsen sammanträder varannan måndag i Stadshuset, Strengbergsgatan 1. Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens webbplats.

Som föredragande fungerar stadsdirektören

Anne Ekstrand

Anne Ekstrand

Stadsdirektör

Förvaltning

anne.ekstrand@jakobstad.fi

044 785 1410


Stadsstyrelsens presidium

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Lars Björklund

Lars Björklund

Stadsstyrelsens I viceordförande

Finlands Socialdemokratiska Parti

lars.bjorklund@multi.fi

050 505 1290

Sauli Isokoski

Sauli Isokoski

Stadsstyrelsens II viceordförande

Vänsterförbundet

sauli74@hotmail.com

040 505 8224


Stadsstyrelsen

Nina Brännkärr-Friberg

Nina Brännkärr-Friberg

Svenska Folkpartiet

nina@projectliv.fi

040 586 0104

Ulla Hellén

Ulla Hellén

Finlands Socialdemokratiska Parti

ulla.hellen@gmail.com

050 309 1206

Anders Sandlin

Anders Sandlin

Svenska Folkpartiet

anders.sandlin@visitjugend.fi

044 720 6512

Ida-Marie Jungell

Ida-Marie Jungell

Svenska Folkpartiet

i.jungell@hotmail.com

050 364 7929

Mikael Snellman

Mikael Snellman

Kristdemokraterna i Finland

mikael.snellman@snellman.fi

044 796 6266

Kenneth Holmgård

Kenneth Holmgård

Svenska Folkpartiet

kenneth.holmgard@icloud.com

044 768 1560

Brita Brännbacka-Brunell

Brita Brännbacka-Brunell

Svenska Folkpartiet

britabrannbackabrunell@gmail.com

050 561 6214

Marita Salmu

Marita Salmu

Pro Jakobstad

marita.salmu@gmail.com

050 308 7046


Stadsfullmäktiges presidium

Annica Haldin

Annica Haldin

Stadsfullmäktiges ordförande

Svenska Folkpartiet

annica.haldin@gmail.com

040 772 0477

Peter Boström

Peter Boström

Stadsfullmäktigets I viceordförande

Svenska Folkpartiet

peter.bostrom@datic.fi

044 550 9902

Kari Koskela

Kari Koskela

Stadsfullmäktiges II viceordförande

Finlands Socialdemokratiska Parti

kari.koskela@ppa.inet.fi

040 066 9764

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Stadsfullmäktiges III viceordförande

Kristdemokraterna i Finland

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420


Stadsstyrelsens sektioner:

Personalsektionen
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektion