Nämnder och sektioner 2021–2025

Stadsfullmäktiges presidium

Annica Haldin

Annica Haldin

Stadsfullmäktiges ordförande

Politiker, Svenska Folkpartiet

annica.haldin@gmail.com

040 772 0477

Peter Boström

Peter Boström

Stadsfullmäktigets I viceordförande

Politiker, Svenska Folkpartiet

peter.bostrom@datic.fi

044 550 9902

Kari Koskela

Kari Koskela

Stadsfullmäktiges II viceordförande

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

kari.koskela@ppa.inet.fi

040 066 9764

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Stadsfullmäktiges III viceordförande

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420


Valnämnd för proportionella val

Ulla Hellén

Ulla Hellén

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

ulla.hellen@gmail.com

050 309 1206

Patrik Abrams

Patrik Abrams

Politiker

patrik.hellstrom@gmail.com

050 524 7242

Sami Koskinen

Sami Koskinen

Centern i Finland, Politiker

sami.koskinen@multi.fi

040 547 0788

Vuokko Piippolainen

Vuokko Piippolainen

Politiker, Vänsterförbundet

vpiippolainen@gmail.com

040 661 2266

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Politiker, Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202


Centralvalnämnden

Risto Hiltunen

Risto Hiltunen

Politiker, Pro Jakobstad

risto.hiltunen@alerte.fi

050 59 2 3057

Kirsti Holmström

Kirsti Holmström

Politiker, Vänsterförbundet

viola.holmstrom@multi.fi

050 32 3 8751

Maria A. Nygård

Maria A. Nygård

Politiker

maria.nygard@optimaedu.fi

044 594 7847

Miragha Sediqi

Miragha Sediqi

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

sediqiamir@gmail.com

045 87 7 5951

Michael Östman

Michael Östman

Politiker, Svenska Folkpartiet

michael.ostman@ekorosk.fi

040 50 3 6480


Revisionsnämnden

Simon Holmstedt

Simon Holmstedt

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

simon.holmstedt@multi.fi

050 589 2532

Mikael Häggman

Mikael Häggman

Politiker, Samlingspartiet

mikael.haggman@elisanet.fi

040 48 7 1710

Kristina Lundström-Björk

Kristina Lundström-Björk

Politiker, Svenska Folkpartiet

kristina.lundstrom-bjork@multi.fi

050 36 5 7478

Teija Löfholm

Teija Löfholm

Politiker, Vänsterförbundet

kassu68@hotmail.com

045 804 3843

Kaj Nyman

Kaj Nyman

Politiker, Svenska Folkpartiet

kajnyman00@gmail.com

040 175 4558

Martti Puoskari

Martti Puoskari

Politiker, Sannfinländarna

marski6@hotmail.com

050 54 2 0537

Diana Söderbacka

Diana Söderbacka

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

lund.diana@gmail.com

040 31 0 0401


Miljö- och byggnadsnämden

Sami Houtsonen

Sami Houtsonen

Centern i Finland, Politiker

hevospalveluhoutsonen@wippies.fi

040 41 9 0282

Jaakko Koskela

Jaakko Koskela

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

jaskak18@hotmail.com

040 821 2951

Anders Kronholm

Anders Kronholm

De gröna i Jakobstad, Politiker

kronholm.anders@multi.fi

040 026 3025

Rami Lehtola

Rami Lehtola

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

rami.lehtola@snellman.fi

040 680 9274

Henrik Lillqvist

Henrik Lillqvist

Politiker, Svenska Folkpartiet

hlillqvist@gmail.com

050 597 1315

Maria Lunabba

Maria Lunabba

Svenska Folkpartiet

Politiker

maria.lunabba@dvv.fi

050 594 7814

Astrid Nikula

Astrid Nikula

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

astrid.nikula@gmail.com

045 144 4222

Linn Stenberg

Linn Stenberg

Politiker, Svenska Folkpartiet

linnstenberg92@gmail.com

040 24 3 9217

Vuokko Piippolainen

Vuokko Piippolainen

Politiker, Vänsterförbundet

vpiippolainen@gmail.com

040 661 2266

Noora Huotari

Noora Huotari

Politiker

huotari.noora@hotmail.com

040 701 6490


Personalsektionen

Nina Brännkärr-Friberg

Nina Brännkärr-Friberg

Politiker, Svenska Folkpartiet

nina@projectliv.fi

040 586 0104

Ulla Hellén

Ulla Hellén

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

ulla.hellen@gmail.com

050 309 1206

Sauli Isokoski

Sauli Isokoski

Stadsstyrelsens II viceordförande

Politiker, Vänsterförbundet

sauli74@hotmail.com

040 505 8224

Marika Kjellman

Marika Kjellman

Politiker, Svenska Folkpartiet

marika.kjellman@gmail.com

044 239 9165

Anders Sandlin

Anders Sandlin

Politiker, Svenska Folkpartiet

anders.sandlin@visitjugend.fi

044 720 6512


Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen

Lars Björklund

Lars Björklund

Stadsstyrelsens I viceordförande

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

lars.bjorklund@multi.fi

050 505 1290

Brita Brännbacka-Brunell

Brita Brännbacka-Brunell

Politiker, Svenska Folkpartiet

britabrannbackabrunell@gmail.com

050 561 6214

Kenneth Holmgård

Kenneth Holmgård

Politiker, Svenska Folkpartiet

kenneth.holmgard@icloud.com

044 768 1560

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Politiker, Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Irene Strömberg

Irene Strömberg

Politiker, Svenska Folkpartiet

strombergirene@gmail.com

050 38 3 1994


Nämnden för bildning och välfärd

Brita Brännbacka-Brunell

Brita Brännbacka-Brunell

Politiker, Svenska Folkpartiet

britabrannbackabrunell@gmail.com

050 561 6214

Conny Englund

Conny Englund

Politiker, Svenska Folkpartiet

050 548 6208

Antti Koivukangas

Antti Koivukangas

Politiker, Svenska Folkpartiet

anttimikaelkoivukangas@gmail.com

040 869 1293

Terhi Leivo-Holmqvist

Terhi Leivo-Holmqvist

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

terleihol@gmail.com

040 585 2622

Kiti Lindén

Kiti Lindén

Politiker, Svenska Folkpartiet

kiti.linden@gmail.com

040 77 0 2647

Tuomo Palojärvi

Tuomo Palojärvi

Politiker, Pro Jakobstad

apiel77@gmail.com

050 59 7 1617

Vuokko Piippolainen

Vuokko Piippolainen

Politiker, Vänsterförbundet

vpiippolainen@gmail.com

040 661 2266

Richard Sjölund

Richard Sjölund

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

richard.sjolund@multi.fi

044 271 1924

Irene Strömberg

Irene Strömberg

Politiker, Svenska Folkpartiet

strombergirene@gmail.com

050 38 3 1994

Daniel Tunér

Daniel Tunér

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

tuner.daniel@hotmail.com

050 36 2 4111

Kim Yli-Pelkola

Kim Yli-Pelkola

Politiker, Svenska Folkpartiet

kim.yli-pelkola@ovph.fi

050 559 7794


Svenska skolsektionen

Alexandra Back

Alexandra Back

Politiker, Svenska Folkpartiet

alexandralgback@gmail.com

040 57 2 9922

Conny Englund

Conny Englund

Politiker, Svenska Folkpartiet

050 548 6208

Sanna Hemming

Sanna Hemming

De gröna i Jakobstad, Politiker

sanna.hemming@multi.fi

040 71 5 7875

Daniel Tunér

Daniel Tunér

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

tuner.daniel@hotmail.com

050 36 2 4111

Henrik Wik

Henrik Wik

Svenska Folkpartiet

henrik.g.wik@gmail.com

040 54 1 2167

Cecilia Åminne

Cecilia Åminne

Politiker, Svenska Folkpartiet

cecilia.aminne@gmail.com

040 73 6 4979

Kent Allén

Kent Allén

Finlands Socialdemokratiska Parti, Politiker

kent.allen73@gmail.com

050 517 3738


Finska skolsektionen

Juha Konttila

Juha Konttila

Centern i Finland, Politiker

konttilajuha@gmail.com

050 36 65347

Terhi Leivo-Holmqvist

Terhi Leivo-Holmqvist

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

terleihol@gmail.com

040 585 2622

Teija Löfholm

Teija Löfholm

Politiker, Vänsterförbundet

kassu68@hotmail.com

045 804 3843

Heidi Matinlassi

Heidi Matinlassi

Politiker, Svenska Folkpartiet

heidimatinlassi@hotmail.com

044 089 6102

Pirkko Rantanen

Pirkko Rantanen

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

rpirkko@gmail.com

050 34 3 2787

Kim Yli-Pelkola

Kim Yli-Pelkola

Politiker, Svenska Folkpartiet

kim.yli-pelkola@ovph.fi

050 559 7794

Raine Ahopelto

Raine Ahopelto

Politiker, Sannfinländarna

raipe76@gmail.com

045 124 6460


Sektionen för småbarnspedagogik

Conny Englund

Conny Englund

Politiker, Svenska Folkpartiet

050 548 6208

Esko Heinonen

Esko Heinonen

Politiker, Samlingspartiet

esko.heinonen@kiwa.com

044 51 1 6194

Sami Laurila

Sami Laurila

Politiker, Sannfinländarna

Samilaurila1969@gmail.com

050 583 3307

Kiti Lindén

Kiti Lindén

Politiker, Svenska Folkpartiet

kiti.linden@gmail.com

040 77 0 2647

Benita Nyman

Benita Nyman

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

benita.nyman@multi.fi

0be nit a.nyman@multi.fi

Pia Storrank

Pia Storrank

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

pial612@hotmail.com

050 33 0 7206

Cecilia Åminne

Cecilia Åminne

Politiker, Svenska Folkpartiet

cecilia.aminne@gmail.com

040 73 6 4979


Kultur- och fritidssektionen

Raine Ahopelto

Raine Ahopelto

Politiker, Sannfinländarna

raipe76@gmail.com

045 124 6460

Hizzatul Alam Hemal

Hizzatul Alam Hemal

Politiker, Svenska Folkpartiet

hemalalam60@gmail.com

041 497 1534

Ritva Karhula

Ritva Karhula

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

ritva.marja.karhula@gmail.com

050 078 7279

Rami Lehtola

Rami Lehtola

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

rami.lehtola@snellman.fi

040 680 9274

Heidi Matinlassi

Heidi Matinlassi

Politiker, Svenska Folkpartiet

heidimatinlassi@hotmail.com

044 089 6102

Irene Strömberg

Irene Strömberg

Politiker, Svenska Folkpartiet

strombergirene@gmail.com

050 38 3 1994

Kim Yli-Pelkola

Kim Yli-Pelkola

Politiker, Svenska Folkpartiet

kim.yli-pelkola@ovph.fi

050 559 7794


Direktionen för Wava-institutet

Monica Grankulla-Häggblom

Monica Grankulla-Häggblom

Politiker, Svenska Folkpartiet

monica.grankulla-haggblom@outlook.com

050 37 0 0354

Antti Koivukangas

Antti Koivukangas

Politiker, Svenska Folkpartiet

anttimikaelkoivukangas@gmail.com

040 869 1293

Juha Konttila

Juha Konttila

Centern i Finland, Politiker

konttilajuha@gmail.com

050 36 65347

Maria A. Nygård

Maria A. Nygård

Politiker

maria.nygard@optimaedu.fi

044 594 7847

Diana Pandey

Diana Pandey

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

diana.pandey@evl.fi

050 34 3 2923


Direktionen för Jakobstads svenska Arbetarinstitut

Ei valittuja yhteystietoja.

Isabella Jansson

Isabella Jansson

Politiker, Svenska Folkpartiet

isaruthjan02@gmail.com

045 35 7 1659

Maria Lunabba

Maria Lunabba

Svenska Folkpartiet

Politiker

maria.lunabba@dvv.fi

050 594 7814

Mayvor Nyholm

Mayvor Nyholm

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

Aykut Saka

Aykut Saka

Politiker, Svenska Folkpartiet

aykuts01@gmail.com

040 66 5 2221

Frank Wikblad

Frank Wikblad

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

kaffefrank@gmail.com

050 34 3 5139


Direktionen för Jakobstads finska arbetarinstitut

Satu Back

Satu Back

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

satuback@hotmail.com

050 39 5 4082

Mauri Korkeamäki

Mauri Korkeamäki

Politiker, Vänsterförbundet

mauri.korkeamaki@multi.fi

050 56 0 1722

Maria Lunabba

Maria Lunabba

Svenska Folkpartiet

Politiker

maria.lunabba@dvv.fi

050 594 7814

Thomas Melarti

Thomas Melarti

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

tmelarti@multi.fi

045 249 7049

Mariakaisa Tyni

Mariakaisa Tyni

Centern i Finland, Politiker


Tekniska nämnden

Denise Björn-Lindell

Denise Björn-Lindell

Politiker, Svenska Folkpartiet

dlindellbjorn@gmail.com

040 82 8 7544

Pontus Blomqvist

Pontus Blomqvist

Politiker, Svenska Folkpartiet

pontusb@outlook.com

050 554 6011

Anders H Byggmästar

Anders H Byggmästar

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

anders.byggmastar@nautorswan.com

044 79 9 2557

Simon Holmstedt

Simon Holmstedt

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

simon.holmstedt@multi.fi

050 589 2532

Marika Kjellman

Marika Kjellman

Politiker, Svenska Folkpartiet

marika.kjellman@gmail.com

044 239 9165

Mervi Rantala

Mervi Rantala

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

mervi.rantala23@gmail.com

050 567 0566

Anders Sandlin

Anders Sandlin

Politiker, Svenska Folkpartiet

anders.sandlin@visitjugend.fi

044 720 6512

Anni Teerikangas

Anni Teerikangas

De gröna i Jakobstad, Politiker

anni.teerikangas@gmail.com

050 373 6226

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Tekniska nämndens ordförande

Politiker, Svenska Folkpartiet

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399


Direktionen för affärsverket Jakobstads Vatten

Denise Björn-Lindell

Denise Björn-Lindell

Politiker, Svenska Folkpartiet

dlindellbjorn@gmail.com

040 82 8 7544

Viktor Ekman

Viktor Ekman

Politiker, Svenska Folkpartiet

viktor.ekman@aliceco-consulting.com

045 874 2012

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Stadsfullmäktiges III viceordförande

Kristdemokraterna i Finland, Politiker

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420

Kristina Lundström-Björk

Kristina Lundström-Björk

Politiker, Svenska Folkpartiet

kristina.lundstrom-bjork@multi.fi

050 36 5 7478

Riitta Pehkonen

Riitta Pehkonen

Politiker, Pro Jakobstad

riitta.pehkonen.1@hotmail.com

040 52 6 5208

Sixten Rönn

Sixten Rönn

Politiker, Svenska Folkpartiet

sixten.ronn@multi.fi

050 59 6 1011

Vesa Suvanto

Vesa Suvanto

Politiker, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

vesa.suvanto@gmail.com

050 591 3994

Ei valittuja yhteystietoja.

Ei valittuja yhteystietoja.