Offentlig upphandling

Stadens upphandling ska skötas på ett ekonomiskt sätt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Genom att konkurrensutsätta upphandlingen kan staden spara kostnader. Alla har därigenom nytta av konkurrensutsättning.

Alla upphandlingar i Jakobstad ska konkurrensutsättas enligt lagar, förordningar, EU-direktiv och stadens upphandlingsstadga.

Stadens upphandlingar sköts av stadens upphandlingsenhet som tillsammans med de upphandlande enheterna skriver anbudsförfrågan. Upphandlingsenheten sköter om annonsering, rådgivning, utbildning, information och koordinering av upphandlingarna.

Stadens upphandlingar finns på HILMA-annonseringskanalen. Där annonseras alla upphandlingar som överstiger det nationella eller EU-tröskelvärdet.
Anbudstävlingarna finns också på Tarjouspalvelu.fi-sidan där anbudsgivarna kan ge sina anbud elektroniskt.

Arbetet med effektivering och kvalitetssäkring av upphandlingarna är kontinuerligt.

Staden Jakobstad ser gärna att stadens lokala företagare aktivt deltar i anbudsgivningen och företagen kan kontinuerligt följa med stadens annonsering på HILMA-kanalen och på Tarjouspalvelu.fi


Kontakta oss per e-post på adressen:

upphandling@jakobstad.fi

Du hittar staden Jakobstads upphandlingar här.