Simhallens ordningsregler

Uinninvalvojakurssi - Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Allmänt

 • En biljett berättigar till 2 timmars simning samtidigt som du binder dig att följa våra ordningsregler.
 • Personalen kan neka inträde om kunden beter sig olämpligt eller har tidigare gjort så.
 • Barn under 8 år och icke-simkunniga barn ska ha med sig en simkunnig person som är 16 år eller äldre.
 • Icke-simkunnigt barn ska aldrig lämnas ensam i någon av bassängerna.
 • Föräldrar och ansvarspersoner ansvarar för säkerheten och uppförandet hos de personer de tagit med sig till simhallen under hela besöket.
 • Att bruka rusmedel eller vistas under påverkan av rusmedel i simhallen är förbjudet.
 • Simhallen har simundervisning och vattengymnastik och tillåter utomstående att boka utrymmen för dylik verksamhet. Om sådan verksamhet kan tänkas störa ert besök, kontakta personalen före ni köper biljett.
 • Simhallen är inte ersättningsskyldig om ert besök störs eller förkortas av tekniska fel, väderfenomen, hygieniska orsaker eller säkerhetsskäl.
 • Övervakningskameror har installerats i simhallen för att underlätta övervakningen.
 • Om du ser att simhallens utrustning är i oskick, det finns exkrementer i simhallens utrymmen eller någon beter sig osakligt ska du direkt informera personalen.

Simhallen

 • Leksaker ska användas endast i de bassänger de finns. Egna leksaker enligt övervakarens anvisningar.
 • Hoppa i bassängen endast från tillåtet område.
 • Trampolinen och hoppställningar får användas endast med övervakarens tillstånd.
 • Grodfötter och snorkel får användas endast under föreningarnas eller hallens egna tider.
 • Motionssimmarna följer regel om högertrafik.
 • Vänligen följ de bestämmelser som skyltarna anger.
 • Det är inte tillåtet att filma eller fotografera i simhallen utan personalens tillstånd.
 • Undvik onödigt ropande, springande, lekande och förande av oljud i simhallen, halkrisken är stor.

Dusch- och omklädningsrum

 • Ta med endast simdräkt, handduk och hygientillbehör till duschrummet.
 • Tvätta alltid hela kroppen UTAN simdräkt före du går i bassängen, tvätta också bort eventuellt smink, parfym och hårspray.
 • Tvätta dig alltid före bastu, endast sittunderlag och vid behov får handduk tas med i bastu.
 • Använd simbyxor eller för simning avsedd simdräkt, inte shorts, simblöja eller underkläder. Underkläder får inte lämnas under simbyxor eller simdräkten. Av hygieniska skäl är det absolut förbjudet att använda simblöjor.