Simhallens ordningsregler

Allmänt

 • En biljett berättigar till 2 timmars simning samtidigt som du binder dig att följa våra ordningsregler.
 • Personalen kan neka inträde om kunden beter sig olämpligt eller har tidigare gjort så.
 • Barn under 8 år och icke-simkunniga barn ska ha med sig en simkunnig person som är 16 år eller äldre.
 • Icke-simkunnigt barn ska aldrig lämnas ensam i någon av bassängerna.
 • Föräldrar och ansvarspersoner ansvarar för säkerheten och uppförandet hos de personer de tagit med sig till simhallen under hela besöket.
 • Att bruka rusmedel eller vistas under påverkan av rusmedel i simhallen är förbjudet.
 • Simhallen har simundervisning och vattengymnastik och tillåter utomstående att boka utrymmen för dylik verksamhet. Om sådan verksamhet kan tänkas störa ert besök, kontakta personalen före ni köper biljett.
 • Simhallen är inte ersättningsskyldig om ert besök störs eller förkortas av tekniska fel, väderfenomen, hygieniska orsaker eller säkerhetsskäl.
 • Övervakningskameror har installerats i simhallen för att underlätta övervakningen.
 • Om du ser att simhallens utrustning är i oskick, det finns exkrementer i simhallens utrymmen eller någon beter sig osakligt ska du direkt informera personalen.

Simhallen

 • Leksaker ska användas endast i de bassänger de finns. Egna leksaker enligt övervakarens anvisningar.
 • Hoppa i bassängen endast från tillåtet område.
 • Trampolinen och hoppställningar får användas endast med övervakarens tillstånd.
 • Grodfötter och snorkel får användas endast under föreningarnas eller hallens egna tider.
 • Motionssimmarna följer regel om högertrafik.
 • Vänligen följ de bestämmelser som skyltarna anger.
 • Det är inte tillåtet att filma eller fotografera i simhallen utan personalens tillstånd.
 • Undvik onödigt ropande, springande, lekande och förande av oljud i simhallen, halkrisken är stor.

Dusch- och omklädningsrum

 • Ta med endast simdräkt, handduk och hygientillbehör till duschrummet.
 • Tvätta alltid hela kroppen UTAN simdräkt före du går i bassängen, tvätta också bort eventuellt smink, parfym och hårspray.
 • Tvätta dig alltid före bastu, endast sittunderlag och vid behov får handduk tas med i bastu.
 • Använd simbyxor eller för simning avsedd simdräkt, inte simblöja eller underkläder. Underkläder får inte lämnas under simbyxor eller simdräkten. Av hygieniska skäl är det absolut förbjudet att använda simblöjor.

Om ovanstående regler eller övervakarens instruktioner inte respekteras har personalen rätt att avsluta ditt besök i simbassängen utan ersättning.