Anvisning för hur de som använder kultur- och fritidstjänsterna förbereder sig för elavbrott


Följ de allmänna tillkännagivandena då tidpunkterna för elavbrotten inte är kända på förhand. Kultur- och fritidstjänsternas utrymmen (bl.a. simhallen, biblioteket, idrotts- och kulturutrymmen, institut, museet) stängs så länge det är elavbrott och kunderna ombes att lämna utrymmena som stängs. Utrymmena öppnar på nytt då det är säkert att göra det efter att strömmen kommit tillbaka. Vid kultur- och fritidstjänsternas hyreslokaler som används självständigt, som idrotts- och kulturutrymmen, startar inte verksamheten om man vet om att det snart blir elavbrott. Om verksamheten pågår då elavbrottet börjar ombes deltagarna av säkerhetsskäl att lugnt förflytta sig hem. Användarna ska kontrollera utrymmena så att ingen blir kvar där och ansvarspersonen för den bokade turen ska se till att dörrarna går i lås. Utlånings- och returautomaterna på biblioteket är inte i bruk under elavbrott.


Du noterar väl att toaletterna och hissarna inte kan användas under elavbrottet. Fastighetsservice kommer
inte för att öppna dörrar under elavbrott. Obefogad servicebegäran till fastighetsservice faktureras av den som bokat turen. Kultur- och fritidstjänsterna avbokar inte utrymmesbokningar eller evenemang på förhand, de flyttas inte till ett senare datum och en oanvänd bokning ersätts inte. Undantaget är fria bildningsarbetets och den grundläggande konstundervisningens kursverksamhet, där kurser kan ordnas enligt institutens egna säkerhetsanvisningar. Vi strävar efter att hålla ungdomslokalerna öppna under elavbrott i mån av möjlighet, i synnerhet under korta elavbrott. Vi informerar om detta på ungdomstjänsternas kanaler på sociala medier.


Under elavbrotten fästs speciell uppmärksamhet på säkerheten. Det lönar sig att utrusta sig med varma kläder, pannlampa eller ficklampa och vattenflaska. Kommunen har inte skyldighet att ersätta skador som sker på grund av elavbrott eller deras multiplikatoreffekter, eftersom staden Jakobstad inte kan påverka förekomsten av elavbrott. Hela stadens information i fall av elavbrott kan läsas på adressen: Beredskap för strömavbrott – Jakobstad