Övriga idrottsplatser

Jakobstads Skatepark

Masaholmsvägen, 68600 Jakobstad

Jakobstads Motiontrappa

Gamla avstjälpningsplatsen, Lilla Mörviksvägen 59, Jakobstads omfartsväg.