Simkurser

Idrottsbyrån arrangerar simkurser för barn i åldrarna 5 år och uppåt. För yngre barn ordnas babysim och för 2-4 åringar ordnas lek- och plasksimkurs. För vuxna ordnas vid behov nybörjarkurser och teknikkurser.

Simkurserna präglas av lekfull undervisning där målsättningen är att barnen genom lekar och roliga övningar ska lära sig simma. Stor vikt sätts vid att alla barn ska trivas i såväl simkursen som i vattnet och att barnen ska få en positiv inställning till simningen. 

Under simkurserna har barnen möjlighet att avlägga märkesprestationer, ett märke ingår i kursavgiften. Ifall barnen tar flera märken under kursens gång så tillkommer en avgift på 3,00 €/märke.

I kurspriset ingår inträde till simhallen både för ett barn och en vuxen. Den medföljande vårdnadshavaren hjälper barnet i omklädningsrummet och duschrummet. Under själva kurstiden kan vårdnadshavaren titta på eller simma själv.

Som simlärare fungerar Patrik Kulla & Sara Fagerholm

Under simkurser för barn i nybörjar – magisterkurs så avlägger vi simmärken som utfärdats av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL). Simmärkesystemet är utvecklat för att stöda barn att lära sig simma. Dess huvudsakliga mål är att inspirera barnen att vilja lära sig mera genom att få ett simmärke och diplom som bevis över sin prestation.


Kontakta oss

Patrik Kulla

Patrik Kulla

Simlärare

Motion och idrott

patrik.kulla@jakobstad.fi

044 785 1334

Sara Fagerholm

Sara Fagerholm

Simlärare

Motion och idrott

sara.fagerholm@jakobstad.fi

044 785 1334