Sommarlovs program 2024

Kom med och pröva på olika aktiviteter på vårt sommarläger!

Lägret är för barn mellan 8–12 år.

Barnen får delta i varierande aktiviteter inne och ute. Vi simmar, bowlar, gymnastiserar, fiskar, spelar spel och mycket mer. Vi samlas på dagen alltid 12:00 vid idrottsgården och avslutar dagen alltid 15:00 på samma plats (Pedersesplanaden 8). Barnen bör ha kläder efter väder, cykel, cykelhjälm och mellanmål med. Vecka 1 och 2 har nästan liknande program och programmet presenteras första dagen av lägret.

Pris: 50€/ barn/ vecka

Syskonrabatt: 75€/ 2 barn/ vecka

Som ledare fungerar: Patrik Kulla, Sara Fagerholm, Casper Lindstedt och Marja Eriksson.