Simskolor för vuxna

Idrottsbyrån arrangerar simskolor för vuxna som vill bli simkunniga.

Simkunnighet är en livsnödvändig kunskap. Alla har rätt att lära sig simma, oavsett bakgrund eller individuella omständigheter. Våra simskolor för vuxna vänder sig till dig som vill bli simkunnig eller har ett behov av att förbättra din simkunnighet. Kurserna vänder sig till dig som är 16 år eller äldre.

Vuxen simskola 1 

Denna kurs är för dig som inte är simkunnig. Vi utgår från deltagarnas nivå och anpassar undervisningen efter behov. Vi jobbar på att finna glädjen i att simma och att röra sig avslappnat i vattnet. Vi lär oss att flyta, dyka och att ta oss fram i vattnet. 

Onsdagar 7.9-12.10 kl.14.30-15.30 6 ggr

Pris: 90 € (inkluderar simhallsavgift)

Vuxen simskola 2 

Simskola 2 är för dig som redan kan simma men som vill förbättra sina kunskaper. Vi övar olika simsätt, dyker och satsar på att öva teknik. Vi fortsätter att jobba på att vara avslappnad i vattnet och att det känns roligt att simma. 

Måndagar 24.10-28.11 kl.15.00-16.00 6 ggr

Pris: 90€ (inkluderar simhallsavgift)