Beredskap för strömavbrott

Denna vinter uppmanas finländare att förbereda sig på strömavbrott orsakade av elbrist. Elbrist uppstår när mer el används i Finland än vad som produceras eller importeras. Om minskad förbrukning och andra insatser inte räcker till kan cirkulerande kortvariga strömavbrott vara det sista sättet att undvika en stor störning av eldistributionen enligt det nationella stamnätsbolaget Fingrid. På Fingrids webbsida kan man i realtid följa läget för elnätet i Finland: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

Du kan också läsa mera om elbrist och elavbrott via Herrfors.

Inverkningar på stadens service

Målsättningen är att stadens service påverkas så lite som möjligt. Skolor och daghem hålls öppna som vanligt. Verksamhetsställen för idrotts- och kulturaktiviteter kan påverkas av elavbrott.

Jakobstads Vatten ber invånarna beakta följande:

– Även om vattentillförseln från kranen inte stannar vid ett strömavbrott ber vi dig att undvika att använda vatten, som att duscha och bada, diska och tvätta samt att spola toaletten redan en halvtimme före och under strömavbrottet.

– Vattnet kan användas till att tvätta händerna och för matlagning, om man t.ex. lägger en hink i diskhon, som samlar upp vattnet. Hinken kan sedan tömmas i avloppet efter strömavbrottet.

– Undvik att använda vatten redan en halvtimme före strömavbrottets början och under avbrottet.

– Försäkra att temperaturen inte sjunker under noll i vattenmätarutrymmet, eftersom vattenmätaren inte får frysa.

Gatubelysning och trafikljus fungerar inte på områden med elavbrott. Då följer man väjningsplikten enligt vägskyltarna. Det är viktigt att fotgängare och cyklister använder reflex samt att det på cykel finns både fram- och bakljus. Bilister ombeds vara särskilt vaksamma och uppmärksamma så att biltrafiken löper tryggt och smidigt utan trafikljusstyrning.

Egen beredskap hemma

Det rekommenderas att varje invånare förbereder sig själv på olika störningar i eget hushåll. De eventuella strömavbrotten är bara en störningssituation som kan uppstå i samhället. Man borde förbereda sig att klara sig själv i tre dygn i varje hem.

– Du kan läsa mera om beredskap i hushållen https://72timmar.fi/

– Dessutom är det bra om var och en fortsätter försöka spara på elanvändningen även i hemmen.

Beredskapsarbetsgruppen

Fredrik Ollus

Arbetarskydds- och beredskapschef