Staden Jakobstads nya webbsidor har publicerats

Stadens nya webbsidor har publicerats. Arbetet med att förnya webbsidorna blev aktuellt då vi ville få en webbplats som motsvarar framtidens behov och krav både ur användarens och administratörens synvinkel. Tillgänglighetskraven för offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer påverkade för sin del tidpunkten för förnyelsen.

Den nya webbplatsen reflekterar riktlinjerna i stadens strategi, där man framhäver kunden, serviceutveckling och digitalisering. På webbplatsen har man fäst uppmärksamhet på tillgänglighetskraven, tydlighet, användbarhet och hur tillgänglig informationen är. Man har speciellt fäst uppmärksamhet på att det ska vara smidigt att använda webbplatsen mobilt med olika enheter och webbläsare.

Stadens service tydligt framlagd

På webbplatsen jakobstad.fi har servicen ordnats i tydliga temahelheter, så att det är lättare att hitta informationen eller servicen man letar efter. Det finns sju temahelheter på webbplatsen: Boende och miljö, Förvaltning och beslut, Kultur och fritid, Barn och utbildning, Turism, Nyinflyttade och Näringsliv. Dessutom har man önskat att Kontaktuppgifter-sidan ska vara en funktion som är tydlig och lätt att använda och där användaren lätt hittar kontaktuppgifter till de stadens anställda som de söker.

Att Jakobstads turism-sida finns i samband med stadens webbplats betjänar turister, eftersom de också utnyttjar mycket av stadens service, så som kulturtjänsternas och museets sidor. WordPress-plattformen å sin sida erbjuder många funktioner, med vilka man kan förbättra turisters möjligheter att hitta intressanta resmål. I och med den nya webbplatsen kan man på turism-sidan alltmer föra fram företagens och samarbetsparternas utbud.

Med publikationssystemet har vi strävat efter att det ska vara lätt att använda både för användaren och för administratören. I stadsorganisationen har upprätthållandet av webbplatsen fördelats på olika ansvarsområden. Just nu har nästan 50 personer ansvar för att utöver sina andra arbetsuppgifter upprätthålla webbplatsen. Därför är det viktigt att det går så smidigt som möjligt att uppdatera webbsidorna. Att det är enkelt att upprätthålla sidan betyder att innehållet är aktuellt och färskt.

Utvecklingsarbetet med webbplatsen fortsätter

All information på webbsidorna finns både på finska och svenska. Dessutom finns en komprimerad sida på engelska. Webbsidorna kompletteras och redigeras också efter att webbplatsen har publicerats. Utvecklingsarbetet med webbsidorna och uppdatering av innehållet är ett fortgående arbete.

Vi samlar in respons av webbplatsens användare med en enkät i början av år 2023. Svaren utnyttjas sedan i vidareutvecklingen av webbplatsen. Vi följer också annars med användarresponsen hela tiden och reagerar på den vid behov.

Förnyelsen av webbplatsen började med kravspecifikation hösten 2021. Webaula Oy har fungerat som stadens partner i arbetet med att förnya webbplatsen.

”På webbsidan har man fäst uppmärksamhet speciellt på invånaren, det visuella, sökfunktionen och på den ökande mobilanvändningen”, säger förvaltningsdirektör Milla Kallioinen.

Webbplatsens tillgänglighetskrav som gäller alla aktörer inom offentliga sektorn påverkade för sin del förnyelsen. Tillgänglighet betyder att så många olika slags människor som möjligt lätt kan använda servicen. I en tillgänglig kommunikation beaktas det tekniska genomförandet, att det är lätt att använda sidan och att innehållet är tydligt och begripligt. Vi arbetar dagligen för tillgängligheten. Staden har som syfte att i all sin kommunikation garantera tillgängligheten som lagen förutsätter.

Mera information:

Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi

Tiina Pelkonen, turism- och marknadsföringsplanerare, tel. 044 785 1208, tiina.pelkonen@jakobstad.fi

Paulina Åkerholm, kommunikationsplanerare, tel. 044 785 1742, paulina.akerholm@jakobstad.fi