Hållbar turism i Jakobstadsregionen

I Jakobstadsregionen strävar vi efter att bli en hållbar destination inom Sustainable Travel Finland programmet. Detta arbete görs tillsammans med besökare och regionens turistföretag.

Med hållbar turism betonas inte enbart en positiv inverkan på miljön, utan även ekonomiska och sociala aspekter. På Business Finlands hemsida kan du läsa mera om hållbar turism: Principer för hållbar turism

Med hjälp av ansvarsfulla val och gärningar kan vi alla påverka att turismen utvecklas hållbart. Jakobstadsregionen har därför valt att aktivt arbeta med programmet Sustainable Travel Finland. Detta görs genom att stöda turismnäringens aktörer i deras individuella STF-stig och genom att öka medvetenhet kring hållbar turism i regionen. Här kan du läsa mera om Sustainable Travel Finland: Sustainable Travel Finland

Ingsva tilldelas Visit Finlands Sustainable Travel Finland-certifikat

Trafikeringsbolaget Ingsva har som det första företaget i Jakobstadsregionen beviljats Sustainable Travel Finland STF-märket som bekräftelse på ett aktivt främjande av hållbar och ansvarsfull turism. Genom all sin verksamhet strävar Ingsva efter att resandet ska vara tryggt och ansvarsfullt.

Läs mer: Ingsva

De turistföretag i Jakobstadsregionen, som aktivt jobbar med STF-programmet eller blivit beviljade miljöcertifikat som grundar sig på hållbar turism:

Fäboda Kaffestuga

Jakobstads museum

Det arktiska museet Nanoq

Rusk festival – kammarmusik i Jakobstad

Hållbart Österbotten – Kultur och humor är livets krydda. Speciellt i Österbotten.

Hållbart Österbotten – Naturen i Österbotten är vacker, vidsträckt, unik. Och envis.

Hållbart Österbotten – Njut av lokal mat och dryck.