Förberedelserna för staden Jakobstads jubileumsår är bra på gång

År 2022 fyller staden Jakobstad respektabla 370 år. Jubileumsåret firas på många olika sätt under hela året.

Festårets kanaler på sociala medier öppnar 1.4.2022, Jakobstad Pietarsaari 370 på Facebook och @jakobstadpietarsaari370 på Instagram. På kanalerna informerar vi om jubileumsårets många evenemang och berättar bland annat om stadens historia och andra milstolpar som har påverkat stadens utveckling. Följ de nya kanalerna redan nu!

Staden ordnar en fest för alla stadsbor i Skolparken söndag 19.6.2022. Mångsidigt program och kaffebjudning! Under jubileumsåret ordnar vi också flera mindre evenemang runt om i staden.

Staden Jakobstad samarbetar med flera lokala föreningar kring jubileumsårets arrangemang och olika föreningar och organisationer ordnar flera egna evenemang. Vi önskar att alla instanser som ordnar evenemang meddelar om sina program per e-post till adressen kommunikation@jakobstad.fi. På så sätt kan vi tillsammans sprida information om jubileumsårets utbud till alla stadsinvånare och dem som besöker vår stad.

Drottning Kristina gav Jakob de la Gardie ett donationsbrev 19.6.1652. Donationsbrevet gav rätt att grunda staden. Staden grundades 27.10.1652 av Jakob De la Gardies änka Ebba Brahe.

Mera information:

Chef för kulturtjänster Marja-Leena Hyytinen, tel. 044 785 1376, marja-leena.hyytinen@jakobstad.fi

Förvaltningsdirektör Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi

Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi