Staden Jakobstads bokslut 2021 visar ett överskott på 533 984 €

Bokslutet 2021 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 1,567 milj. euro trots betydande nedskrivningar i energibolagens bokslut. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2021 har ett överskott på 533 983,97 euro, vilket överskrider det urspungligen budgeterade (0,483 milj. euro).

Räkenskapsperiodens plus:

  • Skatteinkomsterna var 5,6 milj. euro större än budgeterat.
  • Corona-stöden utgjorde totalt 5,58 milj. euro.
  • Statsandelarna översteg budgeten med 0,4 milj. euro.
  • Årsbidragen steg till 7,299 milj. euro (+6,889 milj. euro 2020).
  • Avskrivningarna var 0,822 milj. euro mindre än budgeterat.
  • Resultatet för affärsverket Jakobstads Vatten var +0,650 milj. euro.

Invånarantalet ökade med 33 personer från föregående år.

Det accumulerade överskottet från tidigare år är 63,587 milj. euro.

Stadens lånebörda har utvecklats på följande sätt:

2021: 73,5 milj. euro (3 849 euro/invånare)
2019: 69,65 milj. euro (3 619 euro/invånare)
2018: 60,45 milj. euro (3 136 euro/invånare)
2017: 60,4 milj. euro (3 115 euro/invånare)
2016: 43,7 milj. euro (2 257 euro/invånare)

Nettoinvesteringarna uppgick till 5,403 milj. euro.

Räkenskapsperiodens minus:

  • Nettokostnaderna för social- och hälsovårdstjänster ökade med 3,973 milj. euro (4,89 %) jämfört med 2020.

Tilläggsuppgifter:
Ekonomidirektör Gunilla Höglund, tel. 044 785 1421, gunilla.hoglund@jakobstad.fi
Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi