Försäljningen av inkvartering ökade

Försäljningen av inkvarteringstjänster ökade i Jakobstadsregionen.

Den registrerade försäljningen av inkvartering för januari-juni 2022 var 1,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 865 000 euro i jämförelse med föregående år.

Mellan januari och juni upptecknades 17 400 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 3 900 för utländska besökare i Jakobstadsregionen, det vill säga sammanlagt 21 300 registrerade nätter.