Campus Allegro fyller 10 år och firar jubileum med program för alla

Under läsåret 2022-2023 firar kulturkvarteret Campus Allegro 10 år.

Aktörerna i och kring Campus uppmärksammar decenniet i kvarteret med ett jubileumsår. Byggnadsfasen av Campus Allegro pågick 2009-2013 och verksamheten inleddes delvis redan under vårterminen 2011. Schaumansalen invigdes i mars 2013. Jubileumsåret byggs upp kring konserter, evenemang, festivaler, utställningar, föreläsningar och föreställningar som arrangeras inom de olika utbildningsenheterna.

Firandet inleds med ett jubileumsseminarium den 27.10 i Schaumansalen. Seminariet byggs upp kring Campus Allegros förtid, nutid och framtid. En av det kommande årets höjdpunkter är födelsedagsveckan Viva Allegro 10 som går av stapeln den 13-19.3.2023. Under veckan arrangeras ett gediget program bestående av bl.a. konserter, filmvisningar, utställningar, föreläsningar, interkulturella event, workshops, pop-up shops, öppet hus inom utbildningarna samt guidade rundturer m.m. Merparten av evenemangen som erbjuds under veckan arrangeras och finansieras inom ramen för kultur- och utbildningsenheternas normala verksamhet. Inom ramen för jubileumsårets officiella program ingår även utställningen ”10 år av alumner” med vernissage preliminärt den 14.3.2023 samt jubileumsgalan ”En stor värld i en liten stad” i Schaumansalen den 18.3.2023.

Syftet med jubileumsåret är att fira 10 år av sprudlande kreativitet och aktivitet i Campus Allegro tillsammans med hela befolkningen i Jakobstadsregionen och Österbotten. Målsättningen är också att under året synliggöra utbildnings- och kultursektorns samhällsbärande roll nu och i framtiden samt att stärka campus position som ett finlandssvenskt utbildningscentrum. 

Läs mer: https://schaumanhall.fi/