Vägen till hållbar turism

I Jakobstadsregionen strävar vi efter att bli en hållbar destination inom Sustainable Travel Finland programmet.

Detta arbete görs tillsammans med besökare och regionens turistföretag. Med hållbar turism betonas inte enbart en positiv inverkan på miljön, utan även ekonomiska och sociala aspekter.

Med hjälp av ansvarsfulla val och gärningar kan vi alla påverka att turismen utvecklas hållbart. Jakobstadsregionen har därför valt att aktivt arbeta med programmet Sustainable Travel Finland. Detta görs genom att stöda turismnäringens aktörer i deras individuella STF-stig och genom att öka medvetenhet kring hållbar turism i regionen.

De turistföretag i Jakobstadsregionen, som aktivt jobbar med STF-programmet eller blivit beviljade miljöcertifikat som grundar sig på hållbar turism:

Läs mer: https://www.jakobstadsregionen.fi/sustainable-tourism-hallbar-turism-i-osterbotten/