Felanmälningstjänsten Virhi

Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om brister eller fel som gäller stadens gatubelysning, vägar och gångbanor, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader, skolor och park- och grönområden. Du kan också rapportera om bland annat skadegörelse och översvämningsproblem.

Kartan har bytts ut till lantmäteriverkets kartbotten som är tvåspråkig (uppd. den 19.12.2022).

Via tjänsten kan du märka ut platsen på kartan och bifoga beskrivning och bild.

Gör en anmälan på följande sätt:

  1. Tryck på plus-tecknet nere i högra hörnet av kartan.
  2. Tryck på ”Flytta till min plats” eller flytta punkten till rätt position på kartan.
  3. Välj ”Rapportera problem här”.
  4. Välj vilken problemtyp det gäller och skriv en kort beskrivning (Obs! För att få meddelande om åtgärder måste en e-post adress anges, e-posten publiceras ej på själva sidan.) En bifogad bild kan underlätta utförandet.
  5. Godkänn och sänd. Tack för rapporteringen!

Gör felanmälan: https://jakobstad.virhi.fi/map