Pietarsaaren tori, valokuva

Gatuavstängning i Centrum

På grund av byggarbeten på sk. Irjalakvarteret är Rådhusgatan stängd för allmän fordonstrafik på avsnittet mellan torget och Otto Malmsgatan (den enkelriktade delen). En rutt för gångtrafik lämnas kvar på södra sidan av Rådhusgatan.

Avstängningar gäller också en del av gågatan och det blir en avsmalning vid Otto Malmsgatan 14. Där måste snedparkeringen ändras till paralell parkering (längs med gatan).

Byggarbeten uppskattas att pågå ett och halvt år, till den 30.6.2024.

Rådhusgatan mellan torget och Otto Malmsgatan

Ritning (karta)
Arbetsområdet avgränsas med staket.