Om parkering på gator under sanering

På de halvfärdiga gator i stadsdelar Skata och London som är under sanering har man sett mycket felparkering. Enligt 36§ i Vägtrafiklagen skall ett fordon stannas eller parkeras i vägens riktning och så nära vägkanten som möjligt. Det kan vara svårt att upptäcka kanten mellan körbana och den upphöjda trottoaren efter det första snöfallet. De nedan nämnda måtten kan då vara till hjälp.

Jakobsgatan

Parkering är tillåten längsmed gatorna 3,5m från fastigheterna mot stadsdelen Skata (södergående körriktning) och 2m från fastigheterna mot stadsdelen London (norrgående körriktning).

Endast mellan Lotsgatan-De La gardiegatan i den norrgående körriktningen tillåts 90-graders parkering mot affärsfastigheterna som tidigare (bild1).

Affärslokaler vid Jakobsgatan

London

Parkering är tillåten längs med gatorna ca 3m från fastigheterna vid Ahlströmsgatan och Fabriksgatan.

Vid Ahlströmsgatan mittemot Lagmansskola kan man parkera 90 grader mot Framshuset som tidigare (bild2). 

Mot Frams vid Alholmsgatan