Ungdomsfullmäktiges tal på självständighetsdagen 6.12.2022

Finlands självständighet är en fin sak. Idag får vi fira Finlands 105:e självständighetsdag. Så länge har vårt vackra Finland varit självständigt och vi har fått leva i fred. Idag få vi hedra och komma ihåg våra gamla och tappra veteraner. Ett stort tack till dem som försvarat vårt land och till dem som stupade i kriget. Ni är en del av vår historia och en del av Finland. Ni är orsaken till att Finland är självständigt. Ni gav vårt land fred åt de kommande generationerna och ni gjorde Finland till en trygg plats att bo på.

Finland förklarades självständigt 6 december 1917, men först en månad senare uppmanades jakobstadsborna att ordna festbelysning och allmän flaggning Finlands självständighet till ära. Finland var stolt över sin självständighet och är det fortfarande. Under 1900-talet fick Jakobstad ett ordentligt genombrott i industrialiseringen. I staden grundades många nya fabriker och små företag. På 1920-talet präglades Jakobstad av lågkonjunktur och arbetslöshet och många småföretag gick i konkurs. Under dessa år fick Jakobstad ändå sin första bil, en radiostation, vattentorn och nytt vatten- och avloppssystem. 1930-talet var lugnt och somrarna varma. År 1936 hölls finlandssvenskarnas gymnastikfest. Nästa krig i Finland bröt ut 1939, det började på vintern och kallas därför vinterkriget. Kriget tog slutgiltigt slut först år 1945. Äntligen, år 1950, blev det ordentlig fred i Jakobstad och året var en tid av återuppbyggande i Finland. En stor flyttvåg drog in till Jakobstad, industrierna utvidgades och många småföretag såg dagens ljus. På 1960-talet inleddes färjetrafik mellan Sverige och Jakobstad och den blev regelbunden då Jakob Lines grundades. På 1970-talet var Jakobstads kabel-TV-sändningar Nordens första kabelsändningarna för allmänheten. På 1980-talet skedde en strukturförändring i Jakobstads näringsliv. Många av de gamla industrierna lade ner sin verksamhet. Ett nytt bankhus byggdes på Kanalesplanaden och många trähus revs. 1990-talet började med recession och lågkonjunktur. Det drogs ner på kommunal och statlig service.

Den fantastiska staden Jakobstad klarade sig genom kriget och olika svårigheter och är vacker då solen skiner. Jakobstad är inte rädd för framtiden, utan är en stark och civiliserad stad.

Då jag som ung tänker på ordet ”självständig” tänker jag på ord som: framgång, fred, krig, rädsla och förlust. Finlands självständighet kom inte av sig själv, utan det krävde mycket av Finland. Jag beundrar hur Finland fick sin seger i kriget och fred i landet. Då man riktigt stannar upp för att tänka väcks frågan – tänk om Finland hamnar i krig? Världssituationen just nu, bland annat med tanke på Ukraina och Ryssland, är förfärande. Det får alla att tänka på frågan och människor att vara rädda för hotet om krig. I våra skolor finns ukrainska barn, som studerar där tillfälligt. De har berättat hur de har förlorat sin familj, sitt hem, sin egendom och allt

som de har haft. De hade inget annat än kläderna på kroppen och högst en ryggsäck då de kom till Finland från Ukraina. Det får en att tänka – tänk om det hände mig?

Även om jag vet att jag har ett hem i Finland och att Finland är ett tryggt land, så vet vi aldrig hur framtiden ser ut. Vi unga hoppas att Finland också i fortsättningen ska få vara självständig. Vi önskar också att andra länder skulle få fred, så att alla kunde åka tillbaka till sitt hem och bygga upp det som har förstörts. För vi unga är framtiden. Vi är de som i framtiden försvarar våra länder.