Ansökningstiden till språkbadet pågår 1-15.2.2023

Ansökningstiden till språkbadet för 5-åringar 1-15.2.2023

Ansökan till språkbadet ska göras det år då barnet fyller 5 år (födelseår 2018). Endast familjer där man inte pratar språkbadsspråket är berättigade att söka.

Länk till antagningskriterierna och ansökan finns här.

När vi fått er ansökan bekräftar vi det med ett sms (kontorstid). Observera att det efter 15.2 inte längre går att ansöka om plats inom språkbadet. Om antalet sökande är fler än antalet platser, avgörs antagningen till språkbadet genom lottdragning.

Ett informationstillfälle om språkbadet hålls tisdag 31.1 kl. 18:30-19:30 på Alma daghem. Alla intresserade är välkomna att delta.

Mer information: Hanna Åbacka-Suomalainen 044 785 1598, hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi