Ökning i inkvarteringsförsäljning och antalet övernattningar för andra året i rad

Enligt förhandsuppgifterna för år 2022 ökade försäljningen av inkvarteringstjänster i Jakobstadsregionen. Utöver försäljningen såg vi en ökning både i antalet övernattningar och i användningsgraden för rummen.

Den registrerade inkvarteringsförsäljningen i januari-december var 4,0 miljoner euro och ökningen av inkvarteringsförsäljningen var ca 31 % i jämförelse med föregående år.

I januari-december registrerades 52 000 övernattningar i Jakobstadsregionen, varav de inhemska övernattningarna var 42 500 och utländska 9 400 nätter. Ökningen i antalet övernattningar var 10,6 %.

Inkvarteringsanläggningarnas användningsgrad ökade till 38 %, ökningen i användningsgrad var 19 %.

I Jakobstadsregionen finns 270 rum och 500 bäddar vid registrerade inkvarteringsanläggningar.

De slutliga inkvarteringsuppgifterna för år 2022 fastställs i april 2023.

Källa: Visitory TAK Research (förhandsuppgifter 2022)