Runebergsveckan 4-11.2.2023

Jag är, jag vet och jag minns

Alla människor inleder utforskandet av världen utgående från sig själv – kommer ni ihåg hur en baby lägger märker till sina egna tår och sina egna fingrar! Ju äldre vi blir desto mer växer vår omgivning, den växer stegvis men den kan egentligen bli så stor som vi vill att den blir. Med vår omgivning växer också vår erfarenhet av den.

Efter en paus på några år, firar vi igen Runebergsveckan som den sig bör, i februari. Programmet kan beskrivas som mindre och mera kompakt än tidigare, men den är desto mera kvalitativ. Programmet handlar väldigt långt om oss individer i olika omgivningar, också om individen i förhållande till gruppen. Vad formar oss? Programmet handlar också om olika relationer och livsöden, kort och gott: Jag är, jag vet och jag minns. Jag vill inte begränsa eller försöka bestämma på förhand vad temarubriken betyder, alla som medverkar i programmet berättar sin historia och berättelse och alla ni som besöker veckan bildar er en uppfattning om vad temarubriken betyder för just Dig.

Runebergsveckan 2023 koordineras av kulturbyråns personal: kulturproducent Annika Strömberg tillsammans med undertecknad. Till vår stora hjälp och expertis har vi Annika Högväg från Stadsbiblioteket (t.f. chef för bibliotekstjänster och chef för vuxenavdelningen), Jeanette Edfelt från Jakobstads museum (amanuens) och författare Ellen Strömberg. Vi hoppas från vårt hjärta att ni kommer att finna era egna favoriter i programmet.

Välkommen på Runebergsveckan!

Marja-Leena Hyytinen
Chef för kulturtjänster, Staden Jakobstad

Runebergsveckan, Jakobstads kulturvecka, ordnas årligen till Finlands nationalskald Johan Ludvig Runebergs ära. J.L. Runeberg föddes 5 februari 1804 i Jakobstad.


https://runebergsveckan.fi/

Se årets program
Obs! Bag of Music spelar vid Fiika fredagen den 10.2 kl. 19.00!