Anmälan till grundläggande utbildning åk 1

ANMÄLAN TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ÅK 1 FÖR BARN FÖDDA 2016 OCH BARN FÖDDA 2015 SOM TIDIGARE BEVILJATS UPPSKOV MED SKOLSTARTEN

Staden Jakobstads skolor inleder höstterminen måndagen den 14 augusti 2023 kl. 9:00.

Ifall ni är nöjda med förslaget är anmälan klar.
Om ni vill anhålla om rätt för ert barn att börja i annan skola (GrUL 28§), lämna in en fritt formulerad skriftlig anhållan till Bildningsnämndens svenska skolsektion senast 14.2.2023.

Kontakta bildningsverket ifall ni vill anhålla om rätt för ert barn att inleda grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs i lag.

Anhållan om eventuella ändringar skickas till:

Mona Fagerudd Söderman, adm. sekreterare tfn 044 7851477 mona.fagerudd.soderman@jakobstad.fi

eller

Bildningsnämndens svenska skolsektion
Jan Levander, Direktören för bildning och välfärd tfn 044 7851479 jan.levander@jakobstad.fi