Mässkärs vintersäsong inleds

Mässkärs Naturstations vintersäsong inleds lördagen den 25.2.

Mer information om öppethållningstider: https://www.facebook.com/masskar.naturstation . Isväg från Ådö fiskehamn.

Välkommen till Mässkär!