Statsunderstöd för att förbättra gång- och cykeltrafiken längs Pedersesplanaden

Staden Jakobstad har beviljats ett stort statsunderstöd för att förbättra gång- och cykeltrafiken längs Pedersesplanaden.

Statsunderstödet är 485 000 euro. Statsunderstödet gör det möjligt att inleda projektet genast år 2023.

Vid Pedersesplanaden saknas helt en cykelväg mellan Paul Hallvarsgatan och Strengbergsgatan. Fotgängare och cyklister trängs ofta på samma smala trottoar eller rör sig på körbanan. Ingångarna till många fastigheter ligger precis vid trottoaren. Pedersesplanaden är en av stadens viktigaste leder för gång- och cykeltrafik. Längs Pedersesplanaden eller i dess omedelbara närhet finns skolor och daghem, som Alma daghem, Språkbadsskolan, Oxhamns skola och Optima. Många idrottsanläggningar som Tellushallen, simhallen och centralplanen ligger längs Pedersesplanaden. Via Pedersesplanaden rör man sig till centrum och tillbaka till fots eller med cykel. Esplanaden är också en del av cykelleden som går från de östra och södra stadsdelarna ända ut till Alholmen. Många stadsbor cyklar dagligen längs den här rutten på väg till och från sin arbetsplats.

Tilläggsuppgifter:

Byggherreingenjör Frank Bäcksholm, tel. 044 785 1998, frank.backsholm@jakobstad.fi

Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo, tel. 044 785 1463, mika.hakosalo@jakobstad.fi