Riksdagsvalet 2023

Riksdagsval hålls söndagen 2.4.2023. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Inför riksdagsvalet är staden Jakobstad indelad i 6 röstningsområden.

Röstningsställen i valet är:

Röstningsområde

001 Centrum

002 Öster

003 Kyrkostrand

004 Vestersundsby

005 Permo

006 Bonäs

Röstningsställe

Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12

Itälä skola, Industrivägen 13

Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32

Vestersundsby skola, Skolvägen 32

Permo daghem, Permovägen 26

Länsinummi skola, Västerleden 1

På valdagen är röstningslokalerna öppna kl. 9-20.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen pågår från och med onsdag 22.3 till och med tisdag 28.3.2023 på Stadsbiblioteket i Jakobstad, adress Runebergsgatan 12, (ingång från gågatan) vardagar kl. 10-20, lördag-söndag kl. 10-16.

Kandidater för Vasa valkrets finns här: Vasa valkrets, kandidater (vaalit.fi)