Jeppis Gallup

Som i ett led i att öka staden Jakobstads invånares delaktighet, lanserar staden en invånarpanel, JEPPIS GALLUP, som alla som är bosatta i Jakobstad kan gå med i. Man kan registrera sig i panelen redan nu genom att klicka här.

De som registrerat sig i panelen, får varje onsdag med start 19 april 2023, ett e-postmeddelande med en länk till veckans fråga. Veckans fråga berör alltid en enskild sakfråga och invånarna kan besvara veckans fråga fram till samma veckas söndag. Eftersom fokus ligger på endast en sakfråga i taget ska det vara enkelt att besvara veckans fråga. För att gå med i panelen behöver man registrera sig. I veckofrågorna svarar man anonymt, om man inte vill delta i veckans utlottning. Man kan besvara en veckofråga utan att vara med i panelen, men då får man inte något e-postmeddelande när en ny fråga finns tillgänglig.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill gå med i Jeppis Gallup och sen också aktivt deltar i de veckovisa enkäterna. Vi försöker ha en blandning av frågor, som kanske inte alltid berör alla, men som ändå alla enkelt kan besvara på högst två minuter, säger Johan Lithén, utvecklingschef på staden Jakobstad.

Tanken med veckofrågorna i Jeppis Gallup är att öka invånarnas delaktighet samtidigt som staden på ett enkelt och effektivt sätt får information om vilken åsikt stadens invånare har i en viss fråga. De svar man får kan sen fungera som beslutsunderlag för beslutsfattare eller som vägledning för fortsatt planering.

Mera information:

Johan Lithén, utvecklingschef, tel. 044 785 1653, johan.lithen@jakobstad.fi

Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi