Stipendier och projektanslag ur Jakobstads 350-års jubileumsfond

Fonden har till ändamål att befrämja och höja sådan verksamhet som bidrar till utvecklingen av Jakobstad i enlighet med valspråket ”en bra stad bättre”. I detta syfte kan fonden dela ut stipendier och projektanslag till personer eller organisationer som arbetar för ändamålet.

En fritt formulerad ansökan lämnas in till stadsstyrelsen elektroniskt till registraturen@jakobstad.fi.

Ansökan ska lämnas in senast fredagen den 5 maj 2023 kl. 15.00.

Stipendier och projektanslag kan även delas ut till personer eller organisationer som inte ansökt om dessa.

Mer information: Stadsdirektör Anna Ekstrand, tel. 044 785 1410,

anne.ekstrand@jakobstad.fi

Stadsstyrelsen i Jakobstad