Vippari buss

Ingsva tilldelas Visit Finlands Sustainable Travel Finland -certifikat

Trafikeringsbolaget Ingsva har som det första företaget i Jakobstadsregionen beviljats Sustainable Travel Finland STF-märket som bekräftelse på ett aktivt främjande av hållbar och ansvarsfull turism. Genom all sin verksamhet strävar Ingsva efter att resandet ska vara tryggt och ansvarsfullt.

Visit Finland har utvecklat och upprätthåller programmet Sustainable Travel Finland för turistföretag och turistorter och STF-märket som man kan förvärva genom att ta del av programmet. Det blev möjligt att ansöka om STF-märket sommaren 2020 och över 200 företag i Finland har redan tilldelats märket.

Läs mer om Sustainable Travel Finland-programmet på https://www.visitfinland.fi/sv/liiketoiminnan-kehittaminen/vastuullinen-matkailu/sustainable-travel-finland och om Ingsvas hållbarhetsprogram på https://www.ingsva.fi/