Jakobstad fjärde livskraftigaste stadskärnan 2023

Den årliga livskraftsberäkningen i 33 städer, som görs av Levande stadskärnor rf (EKK) placerar Jakobstad på en fjärde plats och slås endast av de betydligt större städerna Tammerfors, Helsingfors och Åbo.

Det är första gången man rankar städerna och Jakobstad förlorar mot storstäderna framförallt på grund av befolkningstätheten, Jakobstad har den klart minsta befolkningstätheten av alla i top 12. Däremot är Jakobstad rankad etta och har överlägset mest poäng i kategorin stadskärnans livskraftighet i förhållande till befolkningsmängden. Jakobstad slår i år också finskt rekord vad gäller minst lediga affärsutrymmen, endast 2,8 procent. Jakobstad beskrivs som en förebild för en centrumorienterad stadskärna där alla vägar leder till stadskärnan och som ett referensobjekt för alla nordiska centrumplanerare. Jakobstad vann ett pris för det mest levande stadscentrumet 2022, men det priset gavs av en jury och är inte kopplat till denna ranking.

Städerna har bedömts enligt fem olika livskraftskriterier:

  • andelen affärer och restauranger
  • lediga affärsutrymmen
  • den kommersiella tätheten på affärslokalerna
  • stadskärnans livskraftighet i förhållande till befolkningsmängden
  • befolkningstätheten inom en radie av 1 km från stadskärnan

Av totalt 165 poäng fick Jakobstad 130 poäng. Tammerfors fick 150 poäng, Helsingfors 138 poäng och Åbo 136 poäng. Borgå kom femma på 127 poäng och Vasa sjua på 109 poäng.

För mer information:

Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo, tfn 044 785 1463, mika.hakosalo@jakobstad.fi