Jakobstads museums utställningshall Tempus öppnas

Museets nya utställningshall Tempus öppnas för allmänheten den 3.5 på Otto Malmsgatan 3.

Jakobstads museum är ett kulturhistoriskt museum med tyngdpunkt på lokalhistoria och sjöfartshistoria. I den nya utställningshallen kommer museet att årligen producera egna utställningar som fokuserar på lokalhistoria. Utställningshallen kommer även att visa konstutställningar men museet prioriterar sådana bildkonstnärer eller utställningsteman som har en stark anknytning till nejden. 

Villaliv – Den första utställningen i Tempus presenterar villaliv ur ett historiskt perspektiv i Österbotten. Utställningen är producerad av Vasa stadsmuseer och Jakobstads museum. 

Tempus är öppen ti-sö kl. 12-16. Inträde 6 €/pers.

Läs mer: https://jakobstadsmuseum.fi/tempus/