Ny vägkarta ska utveckla turismen i Österbotten

Det finns fortfarande mycket outnyttjad turismpotential i Österbotten. Svenska handelshögskolan (Hanken) ska därför tillsammans med relevanta turismaktörer ta fram en vägkarta för landskapets gemensamma syn på hur turismen kunde utvecklas.

– Det finns redan mycket bra samarbete kring turismen i regionerna men det saknas en gemensam vision för hela landskapet Österbotten. Vi vill därför samla alla vid samma bord och det är också viktigt att de mindre aktörerna hörs, förklarar projektchef Annika Pollari vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

En central orsak till att projektet Österbottens turismvägkarta 2030 startades är att turismen ses som ett viktigt medel för att hålla landsbygden levande.

– Turismen har en sysselsättande effekt på landsbygden. Turism- och restaurangföretagarnas utmaningar efter pandemin är välkända men jag hoppas att turismsektorn kommer att hitta anställda och att man kan locka nya och attraktiva turistföretag till skärgården och landsbygden nu då allt fler reser igen, säger Pollari.

Enligt Pollari skulle det behövas fler företagare som erbjuder programservice.

– Vi har en otroligt vacker skärgård längs med den österbottniska kusten men det räcker inte med att dessa vackra platser existerar, det behövs bättre infrastruktur och mer organiserad verksamhet. Många turistgrupper vill ha guidade turer, gärna med traktering, då de ska vandra, paddla kajak eller göra andra aktiviteter i naturen.

Ett ökat samarbete mellan turismaktörerna i regionen behövs eftersom Österbotten konkurrerar om turisterna med många andra inhemska och utländska resmål. En målsättning för projektet är att utveckla ett diskussionsforum där företagare och andra turismaktörer kan diskutera turismutvecklingen i Österbotten.

Hållbarhet är en central fråga i projektet och Pollari vill att Österbotten visar vägen för resten av Finland.

­– Jag är intresserad av grön mobilitet och hoppas vi kan bli en föregångare gällande hur turisterna på ett miljövänligt sätt transporteras till och i destinationen. Det skulle vara i linje med de österbottniska satsningarna på hållbar turism.

Vägkartan ska i framtiden också fungera som ett verktyg för att styra offentliga medel till turistprojekt i Österbotten.

Projektet Österbottens turismvägkarta 2030 finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om projektet (på engelska): Österbottens turismvägkarta 2030

För mer information:
Projektchef Annika Pollari, Svenska handelshögskolan, annika.pollari@hanken.fi, tfn 050 564 3274