Staden Jakobstads Grafiktävling 2023

Gåvokonst till anställda med jämna tjänsteår

På initiativ av kulturnämnden har Staden Jakobstad traditionsenligt (STST 6.5.85 § 1070) uppvaktat sin personal som varit i tjänst 20, 30 eller 40 år med ett grafiskt verk. Upplagan varierar årligen stort och består i nuläget av ca 25-50 konstverk per år.

REGLER FÖR KONSTTÄVLINGEN

Tidtabell: Tävlingstid 1.6 – 31.8.2023. Deltagare: Bildkonstnärer bosatta i Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten. Teknik: Konstverket bör utföras i en grafisk teknik och kunna tryckas i en upplaga på ca 25-50 likvärdiga exemplar. Motiv: Fritt val för konstnären Konstverkets storlek: Bestäms av konstnären Utvärdering: Förslagen till uppvaktningskonst utvärderas av en jury, sammankallad av kulturbyrån i Jakobstad. Kulturbyrån, i samråd med juryn, väljer det vinnande konstverket, som Personalbyrån löser in. Tävlingsbidragen bedöms anonyma. I utvärderingen fäster man uppmärksamhet vid konstverkets förverkligande samt nivån på det artistiska och tekniska kunnandet.

Tävlingsförslag (1-3 st.) bör sändas till Kulturbyrån i Jakobstad senast 31.8.2023. Adress: Kulturbyrån i Jakobstad, Runebergsgatan 12, 68600 JAKOBSTAD.

TÄVLINGENS VINNARE OCH ARVODE

Personalbyrån betalar ett arvode á 110 €/grafikverk. Konstnären sköter om tryckning och inramning av de grafiska verken, samt transporten till personalbyrån i staden Jakobstad. Man kan själv rama in eller låta en firma göra det. Ifall av firma, skickas fakturan till personalbyrån, som sedan betalar mellanskillnaden till konstnären som arvode.

Leveransdatum för de färdigt inramade grafiska verken bestäms under hösten. Konstnären kan inte i efterhand använda konstverket för ytterligare tryck och reproduktion av bilden i fråga, utan staden Jakobstad köper in hela tryckserien och därefter förstörs tryckplåten/plåtarna. Upphovsrätten stannar hos konstnären.

För ytterligare uppgifter: Kulturbyrån 044 785 1376
Personalbyrån: 044 785 1284, 044-785 1285