INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING

Torsdagen 31.8 påbörjas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas via Korsgrundsvägen och Skolgatan. Arbetena beräknas vara klara ungefär i mitten av november.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är AJ Contract Ab.