Staden Jakobstad växer

Staden Jakobstads invånarantal har under det första halvåret 2023 ökat med 237 personer och närmar sig målet på 20 000 invånare.

Enligt förhandsuppgifter i juni 2023 är staden Jakobstads invånarantal nu 19 443. Stadens sysselsättningsgrad bland 20-64-åringar är fortsättningsvis bra och ligger på 75 procent och arbetsplatssufficiensen (anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar i staden och antalet sysselsatta som är bosatta i staden) är 135,9 procent.

– Vi har en positiv tillväxt och en hög sysselsättningsgrad och det ökade antalet nystartade företag ger oss goda förutsättningar för att ytterligare öka invånarantalet, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Du hittar enkelt de nyaste statistikuppgifterna om Jakobstad i Kommunkortet-tjänsten, färdigt sammanställd och visualiserad i ett paket. Läs mer här: https://jakobstad.fi/forvaltning-och-beslut/forvaltning/kommunkortet