Välkommen till skolan!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN

Läsåret 2023 – 2024 inleds måndagen den 14 augusti 2023 enligt följande tider:

Förskolor kl. 8:00 – 12:00

Skolor åk 1-9  kl. 9:00 – 12:00

Jakobstads gymnasium kl. 10:00 – 14:00

Skolskjuts ordnas för elever med rätt till fri skolskjuts. Detaljerade restider meddelas till vårdnadshavarna. 

Tilläggsuppgifter: jonna.jutila@jakobstad.fi.