Visit Jakobstad söker verkställande direktör

Visit Jakobstad Ab är ett bolag som staden Jakobstad grundat år 2023. Bolagets syfte är att utveckla, främja och öka kännedomen om staden och regionen som turistmål. Jakobstad ligger på västkusten och stadens havsnära läge och långa historia lockar besökare både från Finland och utlandet. Visit Jakobstad Ab ska nu inleda sin operativa verksamhet och rekryterar till en början en verkställande direktör för bolaget.

Vi söker en verkställande direktör som har förmåga att

  • produktifiera, marknadsföra och skapa lockande upplevelser av kuststadens mångsidiga besöksmål
  • skapa nätverk och positiv tillväxt för turismen i regionen
  • stärka synligheten för Jakobstadsregionens turism i samband med nationell turismmarknadsföring
  • sälja Jakobstadsregionen som turist- och upplevelsedestination.

Vi söker en verkställande direktör som har utmärkta språkkunskaper (minst finska, svenska och engelska), högre högskoleexamen, övertygande interaktions- och försäljningsförmåga samt en inspirerande attityd. Verkställande direktören ska också ha förmåga att se turismen som en del av stadens övergripande marknadsföring. Tidigare erfarenhet av ledarskap ses som merit.

Mera information om uppgiften fås av Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651.

Skicka in din ansökan på adressen info@visitjakobstad.fi senast 15.9.2023.

Läs mer om stadens turistmål på adressen https://jakobstad.fi/turism