Byggarbeten längs Pedersesplanaden

Arbetena med att bygga gång- och cykelvägar längs Pedersesplanaden går framåt, från och med torsdag 21.9 utökas trafikavstängningarna i och med att den norrgående körriktningen mellan Trädgårdsgatan-Rådhusgatan stängs för genomfartstrafik.
Korsningen Rådhusgatan-Pedersesplanaden hålls fortsättningsvis öppen för trafik. Den norrgående körfilen mellan Rådhusgatan-Strengbergsgatan väntas öppna för trafik i mitten på oktober.