Gröna stigen och Gröna färden

Gröna stigen & Gröna färden

Visste du att den grundläggande utbildningen och gymnasierna i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre drar sitt strå till stacken? Medlemskommunerna driver nämligen en gemensam klimat- och hållbarhetssatsning – Gröna stigen (åk 1-9) och Gröna färden (gymnasierna).

Gröna stigen och Gröna färden jobbar för att Agenda 2030, globala hållbarhetsmålen och Jakobstadsregionens klimatstrategi ska komma att genomsyra verksamheten hos alla utbildningsanordnare i medlemskommunerna – och visa för våra barn och unga vuxna att vi genom att “arbeit ilaag” kan uppnå en hållbar framtid.

Vill du veta mer om satsningen och följa med Gröna stigen och Gröna färden mot en mer hållbar framtid tillsammans med lärare och elever – allt från årskurs 1 till gymnasiet? Kika då in på satsningens blogg: gronastigenfarden.wordpress.com

Satsningen pågår fram till 31.5.2024 och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Frågor? Ta kontakt med: Gröna stigen – Malin (koordinator), malin.lindholm@jeppis.fi, 044-7851461 Gröna färden – Pia (koordinator), pia.forsman@jeppis.fi, 044-7851520

#Grönastigen #Grönafärden #ophrahoittaa