Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag

Staden Jakobstad utvecklar och förenklar ansöknings- och beviljandeprocessen för föreningsbidrag. Just nu delas bidrag ut från stadsstyrelsens anslag och från nämnden för bildning- och välfärds anslag.

Från och med år 2024 beviljar kultur- och fritidssektionen alla föreningsbidrag och en del av stadsstyrelsens anslag överförs till kultur- och fritidstjänsterna. Ansökningstiden för bidrag är i fortsättningen alltid i oktober. Bidragsansökningar behandlas inte längre löpande under året, vilket tidvis har varit belastande och okontrollerbart.

– Organisationer och föreningar är viktiga samarbetsparter för staden Jakobstad, eftersom deras verksamhet på många sätt ökar invånarnas välfärd. Med systemet som nu tas i bruk är det också möjligt att sätta till nya välfärdsrelaterade och förebyggande tyngdpunkter, som de sökande kan förverkliga genom stadens bidrag, säger förvaltningsdirektör Milla Kallioinen.

Tyngdpunkterna för bidragen som kultur- och fritidssektionen beviljar påverkas bland annat av frågor om invånarnas välfärd som lyfts fram i bland annat välfärdsberättelsen. Målgrupperna för stadens bidrag är barn, barnfamiljer och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre personer.

Stadsstyrelsen beslutar också i fortsättningen, i samband med att budgeten fastställs, om bidrag till sådana etablerade aktörer som staden har ingått samarbetsavtal med.

Vi informerar närmare om förnyelsen och ansökningsprocessen i olika informationskanaler under hösten. Också den elektroniska ansökningsblanketten, kriterierna för bidragen samt anvisningarna publiceras senare på stadens webbplats.

Läs mer: https://jakobstad.fi/kultur-och-fritid/verksamhetsbidrag

Mera information:

Förvaltningsdirektör Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi

Chef för kultur och fritid Päivi Rosnell, tel. 044 785 1249, paivi.rosnell@jakobstad.fi