Ansök om bidrag – Ansökningstiden för bidrag för 2024 är 23.10–20.11

Bidrag för föreningar, grupper och enskilda personer samt bidrag från Rettigs fond för 2024 kan sökas från och med 23.10.2023. Bidragen ansöks i första hand via webbplatsen (kultur och fritid). Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningstiden för bidrag är i fortsättningen alltid i oktober. Beslut om bidrag fattas i januari. Målgrupperna för stadens bidrag är barn, barnfamiljer och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre personer.

Den elektroniska ansökningsblanketten och kriterier och anvisningar för bidrag finns på stadens webbplats under kultur och fritid.

Vi informerar om ändringen och ansökningsprocessen bland annat på föreningskvällen torsdag 26.10 kl. 18.30. Förhandsanmälan till kulturbyrån, annika.stromberg@jakobstad.fi, tel. 044 785 1368 eller idrottsbyrån, carina.wikman@jakobstad.fi, tel. 044 785 1644 senast 23.10. 

Läs mera: https://jakobstad.fi/kultur-och-fritid/verksamhetsbidrag

Mera information: 

Chefen för kultur och fritid, Päivi Rosnell, tel. 044 785 1249, paivi.rosnell@jakobstad.fi