Arbeten med den södergående körfilen längs Pedersesplanaden 27.10

Arbeten med den södergående körfilen (västra sidan) längs Pedersesplanaden påbörjas fredagen 27.10 längs avsnittet Strengbergsgatan-Skutnäsgatan. Här kommer också Jakobstads vattens ledningar att saneras vilket medför lite djupare grävningsarbeten. Detta medför att trafikarrangemangen kommer att ändras för den södergående körfilen som kommer att efter Strengbergsgatans korsning styras över till den norrgående filen (östra sidan) fram till Styrmansgatan varefter man kan fortsätta sin färd längs Herrholmsgatan och Rådhusgatan (blå färgen på kartan). Den norrgående körfilens omväg fortsätter som tidigare via Trädgårdsgatan-Herrholmsgatan-Styrmansgatan-Loveret-Strengbergsgatan (röd färg på kartan)